Privacy en cookies

Beheerder website GMA
Deze website wordt beheerd door GMA ("GMA").

Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over "deze Website" wordt hiermee de GMA site bedoeld.

Wanneer u deze Website bezoekt kan GMA gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer u dergelijke gegevens ergens op deze Website heeft ingevuld. Het spreekt voor zich dat GMA in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent onder andere dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in dit Privacy Statement, bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door GMA beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

GMA zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien GMA hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Gegevensverwerking
GMA verzamelt en verwerkt informatie van bezoekers van deze Website onder andere met als doel:

  • het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering;
  • het aanbieden van informatie over onze producten, diensten en onze onderneming, alsmede het uitvoeren van promotieactiviteiten
  • het optimaliseren van het functioneren van deze Website
  • het treffen van maatregelen voor de beveiliging van deze Website en de belangen van de onderneming.
Uit de bezoekersgegevens wordt informatie gewonnen zoals welke onderwerpen worden geraadpleegd, de toepassingen die de bezoekers van deze Website gebruiken, de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie. Deze informatie wordt op anonieme basis verwerkt.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Cookies
Een cookie is een klein bestand die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer wordt geplaatst en waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. De informatie die wordt verkregen als het gevolg van het gebruik van cookies wordt gebruikt wanneer u deze Website opnieuw bezoekt. De reden om cookies op te slaan ligt in het verbeteren van de gebruikservaring van de website. Het is belangrijk om vast te stellen dat bij uw bezoek aan deze website geen persoonsgegevens in de cookie worden opgeslagen. Ook starten tijdens uw bezoek aan deze website geen third-party cookies met het volgen van uw surfgedrag, teneinde u webadvertenties aan te bieden,  noch voor andere commerciële doeleinden. Wilt u het gebruik van cookies door deze website toch uitschakelen, dan kan dat via de instellingen van uw computer.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op deze Website en niet op websites van derden die via deze Website kunnen worden bezocht. Indien op deze Website informatie die rechtstreeks van andere websites afkomstig is wordt verstrekt, dan is dit Privacy Statement daarop niet van toepassing.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan GMA , t.a.v. Afdeling IAD/Compliance, Postbus 24001, 1000 DB AMSTERDAM.

Wijziging Privacy Statement
GMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het regelmatig raadplegen van dit Privacy Statement is daarom aanbevolen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
Nieuws

Wat vindt u? Is transparantie het nieuwe groen?

Geef uw mening in 6 muisclicks

Lees meer

Uitnodiging voor debat: "Is transparantie het nieuwe groen?"

6 juni 2015

Lees meer

Nog 20 dagen te gaan tot de eerste FTK 2015 rapportage: bent u er klaar voor?

NewsFlash 30 april 2015

Lees meer

Wijziging Raad van Bestuur GMA

Persbericht 30 april 2015

Lees meer

Presentatie AVA 22 april 2015

22 april 2015

Lees meer