Legal
Disclaimer
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van de GMA een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan de GMA er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. De GMA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze website. Hoewel het streven van de GMA erop is gericht dat deze website voortdurend toegankelijk is, aanvaardt de GMA ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, (tijdelijk) buiten gebruik is gesteld of niet beschikbaar is.

Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar websites van anderen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. De GMA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van die anderen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die websites.

Indien u zich toegang verschaft tot deze website, wordt u geacht zich aan het bovenstaande te onderwerpen.


Copyright
Alle opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, logo's, grafisch materiaal, handels- en merknamen en software, zijn eigendom van of in licentie bij GMA dan wel de betreffende rechthebbende(n). Deze gegevens worden beschermd op basis van het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op degene die gebruik maakt van (de gegevens van) deze site en GMA, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot deze aangeboden gegevens.

De gegevens van deze site mogen slechts worden afgedrukt of gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMA is enig ander gebruik, zoals onder andere het vermenigvuldigen, verspreiden en doorsturen aan derden, van deze gegevens niet toegestaan.Algemene Bankvoorwaarden
Vanaf 1 november 2009 wijzigen de Algemene Bankvoorwaarden van alle banken in Nederland. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen ook de Algemene Voorwaarden van GMA

U kunt de Algemene Voorwaarden van GMA die per 1 november 2009 gelden downloaden en lezen via onderstaande link. U treft hier ook een toelichting op deze voorwaarden aan.

Als u de Algemene Voorwaarden van GMA niet kunt downloaden of printen, dan sturen wij u deze graag toe. U kunt dat verzoek hier indienen.

De Algemene Voorwaarden van GMA zijn uitsluitend van toepassing op de dienstverlening van GMA indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Open hier de Algemene Voorwaarden GMA  (PDF in nieuw venster).
Open hier de Toelichting op de Algemene Voorwaarden GMA  (PDF in nieuw venster).
Nieuws

Wat vindt u? Is transparantie het nieuwe groen?

Geef uw mening in 6 muisclicks

Lees meer

Uitnodiging voor debat: "Is transparantie het nieuwe groen?"

6 juni 2015

Lees meer

Nog 20 dagen te gaan tot de eerste FTK 2015 rapportage: bent u er klaar voor?

NewsFlash 30 april 2015

Lees meer

Wijziging Raad van Bestuur GMA

Persbericht 30 april 2015

Lees meer

Presentatie AVA 22 april 2015

22 april 2015

Lees meer