Diensten voor Banken

Als (Private) bank wilt u uw klanten een complete en efficiënte dienstverlening bieden op het gebied van beleggingen. GMA ondersteunt u hierbij. Door onze jarenlange ervaring als marktleider in dit segment kennen we de markt als geen ander. Onze diensten bestrijken dan ook alle aspecten die uw klanten en de toezichthouder van u vragen. Wij hebben een onafhankelijke positie in de financiële markt; dit geeft u de zekerheid dat uw bedrijfsbelang altijd centraal staat.

 • Clearing
  • CCP guarantor
  • Cross collateralisation
  • Margin management
  • Integrated credit model
  • Reporting
 • Settlement
  • (Pre)matching
  • STP processing
  • Automated borrowing
 • Trade Support
  • Best execution
  • Pre- and Post-trade transparency
  • Reporting
 • Custody
  • Income collection and redemptions
  • Corporate actions
  • Tax reclaim
  • Proxy voting
 • Treasury services
  • Foreign Exchange
  • Cash management
 • GMA-Web
  • Instructing
  • Reporting

Clearing

Wij ondersteunen als General Clearing Member (GCM)de beurshandel van Trading Member Firms op de belangrijkste Europese aandelen- en derivatenbeurzen. Als GCM garanderen en reconciliëren wij uw posities, beheren uw margin en verzorgen de afwikkeling van deze transacties. Actief beheer van uw posities en de inzet van effectenverbruikleen beperkt het aantal ‘failed settlements’ en ‘buy-ins’ tot een minimum. Met onze ‘margin financing’ faciliteit haalt u het maximale uit uw werkkapitaal.

Settlement

Wij ondersteunen de afwikkeling van al uw transacties via een op STP (Straight Through Processing) gebaseerd communicatieprotocol. Na ontvangst van uw instructie controleren wij deze op volledigheid. Daarna vergelijken wij uw instructie met die van uw tegenpartij. Doorlopend voorzien wij u van actuele en gedetailleerde informatie over de matching status van de instructie. Wij helpen u graag de kwaliteit van uw instructie- en settlementprestaties te verbeteren door gebreken in uw instructies te analyseren en voorstellen tot verbetering te doen.

Trade Support

Wij bieden een volledig geïntegreerde oplossing die voldoet aan de MiFID vereisten.

Electronische orderverwerking en executie via FIX protocol 
Clearing en settlement van de transactie 
Custody van de efectenpositie voor u of uw cliënt

U verkrijgt daarmee voordelen op het gebied van:
Best Execution beleid
Pre- en post-trade transparantie
Handels- en transactie rapportage
Integrale dienstverlening

Custody

Via ons houdt u effecten aan in ruim 90 landen. In de belangrijkste Europese markten zijn wij rechtstreeks aangesloten op de CSD. De prijsvoordelen zijn voor u. Rechtstreekse aansluitingen breiden wij steeds verder uit, ook op andere continenten (Azië en Amerika). Ons sub-custodian netwerk bestrijkt meer dan 90 markten en voldoet aan de strengste eisen. Ons sterke punt is dat wij dagelijks alle externe effectenposities reconciliëren met onze administratie. Uw bezit geniet maximale bescherming.

Treasury services

Met Cash Management en FX-diensten completeren wij onze kerndienstverlening. Onze Multi-market effectendienstverlening maakt een efficiënt middelenbeheer mogelijk. Cashmanagement en effectenverkeer sluiten bij ons naadloos op elkaar aan. Onze cashmanagement en FX-diensten en producten voldoen aan al uw eisen voor optimaal beheer van uw geld- en valutastromen op de internationale markten. Onze GMA TT (Treasury Tool) maakt het u gemakkelijk om geldstromen te reguleren en FX-spot, -forward en –swap transacties te verrichten. Daarnaast zetten medewerkers van onze handelsdesk graag hun jarenlange ervaring in om u te assisteren bij het verrichten van uw FX-transacties, de financiering van debetstanden en het optimaal rentedragend maken van uw surplus.

GMA-Web

GMA-Web is de internettoepassing van GMA voor een flexibele en betrouwbare uitwisseling van elektronische gegevens en real-time informatie over al uw geld- en effectenrekeningen bij GMA.

CCP guarantor

Wij garanderen al uw verplichtingen tot levering of ontvangst van effecten en de geldstromen met de Central Counter Party (CCP) op alle beurzen waar u ons inschakelt als General Clearing Member. De aan de CCP verschuldigde margin nemen wij op ons en zorgen voor voldoende en adequaat onderpand. Doordat wij geen herverpanding van uw onderpand toepassen wint u aan flexibiliteit in de aard en samenstelling ervan.

Cross collateralisation

Als onderdeel van onze kredietfaciliteit passen wij cross-collateralisatie toe op uw beschikbare onderpand of margin in de markten waar u actief bent. Hierdoor bent u staat om uw onderpand op de meest efficiënte manier te gebruiken. Uw kapitaalbeslag is geringen. Het resultaat is dat u belangrijke tijd- en kosten besparingen realiseert.

Margin management

In ons uniek en geïntegreerd kredietmodel wegen wij het risicoprofiel van al uw activiteiten. Deze weging vergelijken wij met het door u beschikbaar gestelde onderpand. Uw margin-verplichtingen nemen wij op in uw risicoprofiel. Ten opzichte van de (beurs)clearing instantie nemen wij als GCM de totale margin-verplichting op ons en zorgen voor adequaat onderpand. Door op deze wijze margin-verplichtingen tweezijdig te beheren minimaliseren wij uw inspanningen in het beheer van uw onderpand.

Integrated credit model

Dankzij ons Europees platform hebben wij een uniek, geïntegreerd kredietmodel. Hiermee beoordelen wij het risicoprofiel van al uw activiteiten, zowel cross-market als cross-product. Als onderdeel van onze kredietfaciliteit passen wij cross-collateralisatie toe op uw beschikbare onderpand in alle markten waar u actief bent. Hierdoor bent u in staat om uw onderpand op de meest efficiënte manier in te zetten, met belangrijke tijd- en kostenbesparingen als resultaat.

Reporting

Wij voorzien u van uniforme rapportage van alle markten waar wij actief zijn als General Clearing Member. Daardoor hebt u altijd een helder overzicht van uw posities. Transactierapportages geven u inzicht op drie verschillende niveaus. Vanzelfsprekend rapporteren wij u gedetailleerd over de afwikkeling van uw transacties, de inzet van effektenverbruikleen, ‘failed settlements’, marginverplichtingen en eventuele ‘corporate actions’. Alle rapportages ziet u in ons web-based informatiesysteem GMA-Web.

(Pre)matching

Wij voorzien u doorlopend van actuele en gedetailleerde informatie over de matching status van uw instructies. Zo kunnen wij in een vroeg stadium nagaan of het ondernemen van nadere actie noodzakelijk is om tijdige afwikkeling te realiseren.

STP processing

Een efficiënte Straight Through Processing (STP) settlementcyclus is de kern van activiteiten van uw back office. Wij ondersteunen uw bedrijfsvoering met uitgebreide rapportages waarin wij de kwaliteit van van uw instructieverkeer en settlement prestaties meten en analyseren. Deze ‘scoresheets’ bieden u waardevolle feedback waarmee u uw instructieverkeer kunt verbeteren om tot naadloze procesverwerking te komen.

Automated borrowing

Op basis van uw aan- of verkoopinstructie handelen wij voor u het hele traject van handel, levering en bewaarneming af. De afwikkeling van de transacties ondersteunen wij door automatische verbruikleen van effecten en de automatische conversie van vreemde valuta.

Best execution

Uw eigen Best Execution beleid
Wij zijn er om uw bedrijfsvoering te ondersteunen. Ook deze dienstverlening hebben wij daarom zo ingericht dat wij u altijd passende oplossingen bieden voor uw orderafhandeling. Wij geven u de mogelijkheid om, tegelijkertijd, meerdere best-execution policies te definiëren voor verschillende cliëntgroepen. Niet ons, maar uw best execution beleid staat voorop.

Pre- and Post-trade transparency

In een volledige audit-trail leggen wij de marktomstandigheden en de uitvoerbaarheid van de ontvangen order vast op basis van een vooraf door u gedefinieerd best execution beleid.

Reporting

Wij bewaren alle transactiegegevens conform de MiFID richtlijnen voor een periode van vijf jaar. Tevens verzorgen wij voor u de noodzakelijke rapportages aan de toezichthouder(s).

Income collection and redemptions

Juist en tijdig afhandelen van inkomsten uit uw beleggingen is een kerntaak van ons bewaarbedrijf. U ontvangt van alle gebeurtenissen (dividend- en coupon betalingen en lossingen van obligatieleningen) tijdig bericht. Wij verifiëren alle informatie, door verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Waar nodig nemen wij actie. Wij stellen u in de gelegenheid de status van de uitkeringen te bewaken. ‘Contractual income’ bieden wij in de belangrijkste markten.

Corporate actions

Wij verwerken alle voorkomende beheerhandelingen juist en tijdig in alle markten. U ontvangt van ons doorlopend alle relevante informatie zodra die bekend is. Intensieve procesbewaking zorgt ervoor dat wij u tijdig waarschuwen indien u een keuze moet maken of wanneer uw instructie uitblijft. U krijgt rechtstreeks inzage in de status van uw beheerhandeling in onze verwerkende systemen. Wij stellen u in staat doorlopend instructies te verstrekken.

Tax reclaim

Wij nemen u de bewerkelijke en langdurige vrijstelling- en terugvorderingprocedures uit handen. Dat bespaart u aanzienlijke personele en administratieve inspanningen. Waar mogelijk realiseren wij voor u vrijstelling aan de bron. Door onze voorfinanciering (‘contractual tax reclaim’) geniet u extra voordeel. Dankzij onze maandelijkse rapportages met overzichten van de lopende terugvorderingen bent u altijd op de hoogte van de status van iedere terugvordering.

Een speciale afdeling voor belastingterugvordering behartigt uw belangen. Onze landenspecialisten volgen nauwgezet de relevante belasting- en verdragsdocumentatie.

Proxy voting

Onze proxy voting dienstverlening maakt het u gemakkelijk om te stemmen. Wereldwijd, op alle aandeelhoudersvergaderingen. Zo helpen wij u maatschappelijke verantwoordelijkheden realiseren .

Dankzij on-line toegang

Hebt u alle informatie over komende en eerdere aandeelhoudersvergaderingen
Oefent u verschillende stemvoorkeuren uit
Hebt u inzage in blokkering van het aandeel en in de blokkeringrichtlijnen per markt
Blijft u op de hoogte van proxy voting nieuws
Ontvangt u herinneringsberichten bij uitblijven van tijdige steminstructie
Overziet u wijzigingen in aandelenposities
Raadpleegt u statusoverzichten en archief.
Stemt u elektronisch in alle landen waar wij aandelen voor u bewaren.

Foreign Exchange

Via ons handelt u al uw geldstromen in vreemde valuta af. Contant of op termijn, swaps, valuta-opties, repo’s en sale/buy back transacties. Onze afdeling Special Products staat voor u klaar om u te voorzien van op maat gemaakte constructies. Wij bieden u de mogelijkheid snel, gemakkelijk en actief uw FX transacties te instrueren en te beheren via GMA TT (Treasury Tool). Kiest u ervoor alle FX-activiteiten uit handen te geven dan converteren wij automatisch en transparant al uw posities in vreemde valuta naar uw basisvaluta.

Cash management

Reguleer op een eenvoudige en effectieve manier uw valuta- en geldposities. Maak uw surplus beter renderend door gebruik te maken van de keuzemogelijkheden voor de korte ('call') en de langere termijn (deposito). Renteswaps, opties, repo’s, special products en volledige FX ondersteuning zorgen voor een compleet pakket aan mogelijkheden. U handelt zelf via GMA TT of u neemt contact op met onze Money Market Desk.

Instructing

U kunt snel en efficiënt instructies inleggen op het gebied van cash transfers, settlements en corporate actions. Wij controleren de ingave online. Regelmatig gebruikte gegevens van uw tegenpartijen hoeft u niet steeds op te voeren. Ter verhoging van uw administratieve efficiëntie bieden wij u diverse autorisatie-faciliteiten. Zo kunt u onderscheid maken tussen boeker en controleur en desgewenst ook uw eigen security administrator aanstellen.

Reporting

real-time

inzicht in al uw geld-, effecten- en derivatenposities
inzage in afwikkeling van gedane transacies en verplichtingen tegenover de clearing
uitgebreide zoekmogelijkheden
printbare statements en grafische managementrapportage
sectornieuws en documentatie

virtueel archief
gegevens tot twee jaar terug beschikbaar